Home »Pěvecká oddělení »Camerata

Pěvecký sbor Camerata

Informace o rozvrhu se dozvíte zde.

Camerata je smíšený pěvecký sbor určený pro lidi ve věku od 16 let. V současnosti máme asi 40 členů.

Velmi rádi mezi sebe přijmeme každého, kdo si chce zazpívat s námi.

Sbor řídí vynikající sbormistryně Mgr.Veronika Dvořáčková Žofáková.

V současné době sbor zpívá písně lidové i umělé. Ve svém celku se jedná o díla zahrnující období od renesance až po současnost.

Účastníme se mnoha koncertů doma i v zahraničí.

Spolupracujeme s mnoha dalšími sbory a orchestry. Mezi všemi bychom mohli uvést např. velmi pěknou dlouhodobou spolupráci s orchestrem ZUŠ Hronov nebo s pěveckým sborem Mariella z Plzně.

Natáčíme CD.

Více informací o našich CD včetně zvukových ukázek sboru Camerata naleznate zde.

Tvoříme bezva partu. Pravidelně se účastníme 5-denního letního soustředění, kde kromě nácviku nového repertoáru prožíváme společné nezapomenutelné okamžiky plné legrace a vzájemné pohody.Historie sboru

Zanedlouho potom, co prof. Jana Žofáková začala pracovat v základní umělecké škole Čakovice jako učitelka hudební nauky a zpěvu, několik jejích žáků projevilo přání společně zpívat.

V roce 1992 se vytvořila malá, asi dvanáctičlenná zpěvácká' skupina a k několika prvním odvážlivcům se postupně začali přidávat další, převážně mladí lidé a děti školního věku. Sbor v té době doprovázela hrou na klavír prof. Hana Vozková.

Zpočátku se repertoár sboru skládal z jednohlasých lidových písní a kánonů. S narůstajícím počtem členů a hlasovou výukou jednotlivců bylo však možné do programu zařazovat i písně vícehlasé a melodicky náročnější. V současné době sbor zpívá písně lidové i umělé. Ve svém celku se jedná o díla zahrnující období od renesance až po současnost.

Do aktivit pěveckého sboru patří v první řadě koncerty pořádané při příležitosti různých společenských a kulturních svátků. Sbor navazuje také kontakty s jinými pěveckými sbory a ve spolupráci s nimi organizuje výměnné návštěvy: společné koncerty, výlety a jiné akce sloužící k hlubšímu kulturnímu, uměleckému i osobnímu růstu členů sborů.

V rámci těchto akcí sbor hostoval v Itálii, ve Francii, Německu, Maďarsku a Slovensku.

Každým rokem také Camerata pořádá pěvecké soustředění, které má za cíl nejen zdokonalení se v pěveckém umění, ale i vytvoření dobrého kolektivu.

Festivaly

 • Sdružení pěveckého sboru Camerata pravidelně pořádá Čakovický festival sborového zpěvu. Na těchto festivalech jsme mohli slyšet již více než 35 různých sborů z ČR i ze zahraničí.
 • V květnu 1999 se sbor zúčastnil Festivalu pěveckých sborů Camerata Nova v Náchodě a pro tuto příležitost nastudoval ve spolupráci s orchestrem ZUŠ Hronov pod vedením dirigenta prof. Josefa Vlacha obnovenou premiéru díla Te Deum J.A. Haase.
 • V roce 2003 se sbor Camerata zúčastnil soutěže adventní a vánoční hudby s mezinárodní účastí a zvláštní cenou Petra Ebena a získal vynikající druhé místo.

Natáčení CD

 • Ve spolupráci s hudebními studii Národního divadla vznikla v lednu 1998 první nahrávka sboru ‚Svítáníčka‘.
 • Poté následovaly „Zlaté vánoční koledy“, které Dětský pěvecký sbor Camerata ve spolupráci se sborem a orchestrem AB studia nazpíval v květnu 1998.
 • V květnu 1999 natočil sbor Camerata ve spolupráci s orchestrem ZUŠ Hronov pod vedením dirigenta prof. Josefa Vlacha nahrávku znovuobjeveného díla Te Deum J.A. Haase.
 • V roce 2000 jsme natočili hudbu k CD Podej mi ruku – hudba k básním M.Procházkové
 • V dubnu roku 2006 natočil pěvecký sbor Camerata Praha CD k 15.výročí založení sboru ve studiích v Brandýse nad Labem.
 • Na začátku roku 2007 jsme natočili záznam koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Strašnicích
 • V roce 2007 jsme natočili záznam koncertu v kostele sv.Šimona a Judy v Praze
 • V roce 2009 jsme natočili záznam koncertu Requiem od W.A.Mozarta

Více informací o našich CD včetně zvukových ukázek sboru Camerata se můžete dozvědět zde.

Historie sboru v bodech

 • pěvecký sbor CAMERATA založen v roce 1992 pod vedením p.prof. Jany Žofákové
 • v současnosti vede pěvecký sbor Veronika Dvořáčková Žofáková, která někdy také doprovází sbor na klavír
 • velmi široký repertoár skladeb od nejstarších dob až po současnost
 • v současnosti 4 oddělení: Broučci, Přípravný sbor Kamarádi, Komorní sbor Camerata, Smíšený pěvecký sbor Camerata
 • celkem více než 110 členů
 • široká aktivita sboru, spolupráce s mnoha dalšími pěveckými sbory v ČR i zahraničí, koncertní turné v zahraničí (Itálie 95, Francie 97, Německo 99, Itálie 2000, Maďarsko 02, Itálie 03, Slovensko 04, Francie 08)
 • bohatá účast na festivalech v ČR, sbor Camerata se podílí na přípravě Čakovického sborového festivalu ve svém místě působení
 • spolupráce s významnými osobnostmi, např. Eva Pilarová, Edita Randová, Hynek Tomm, Markéta Procházková a další
 • natáčení CD
 • sbor Camerata pořádá každoročně mnoho koncertů k různým příležitostem
 • vyvrcholením roční práce sborů je jejich pravidelné týdenní soustředění zaměřené na pěveckou výchovu svých členů, rozšíření repertoáru. Součástí soustředění jsou také koncerty, zábava a sportovní vyžití.